پشتیبانی فنی

نحوه برطرف کردن انواع لکه ها از سطح رادیانز(Radianz)

با روشهای ساده ی نگهداری می‌توان سطوح رادیانز را تمیز نگه داشت.

برخلاف سنگهای طبیعی رادیانز فاقد سطح دارای فرورفتگی بوده و سطح یکپارچه و صاف آن تعمیر و بازیابی درخشش و جلای اولیه ی را در آن آسانتر کرده است.

 

مراقبت های معمول


با پارچه ی نرم یا با یک‌تکه اسفنج و اسپری آب یا ماده‌ی پاک کننده ی خنثی سطح آن را پاک‌کنید و اجازه دهید کاملاً خشک شود.
آلودگیها و لکه ها را پیش از خشک شدن از روی سطح پاک‌کنید.
در صورت استفاده از آب‌سنگین، احتمال جا ماندن لکه بر روی سطح هست. نگذارید آب روی سطح بماند و آن را بلافاصله با پارچهای نرم پاک‌کنید.

آلایندههای اصلی

  • چنانچه قهوه، چای و یا آبمیوه بر روی سطح ریخته شد با پارچهای نرم یا یک‌تکه اسفنج و مادهی پاک‌کننده‌ی خنثی آن‌ها از روی سطح پاک‌کنید.
  • در صورت ریختن روغن بر روی سطح، آن‌ها با پارچهای نرم به همراه محول پاک‌کننده‌ی حاوی آمونیاک پاک‌کنید. با پارچه‌ی گرم و نمدار چندین باربر روی سطح بکشید.

نکات

  • در صورت استفاده از سطوح روشن‌تر و براق‌ترهایت دقت خود را به‌کاررفته بگیرید چراکه این سطوح خراش‌ها را بیشتر از سطوح تیره نمایان می‌کنند.
  • فلزات تیز و تیغه‌ی فلزی چاقو میتوانند روی سطح رادیانز خش بیندازند. هنگام آماده کردن غذا از یک‌تخته‌ی گوشت برای استفاده زیردستتان بهره بگیرید.