کابیران پلاس

بهترین ایده ها برای آشپزخانه کوچک شما

اگر تجربه ی زندگی در خانه ای کوچک را داشته باشیم می دانیم که یکی از قسمت های که در این خانه ها ساکنین را محدود و گاهی اوقات باعث ناراحتی ساکنین می شود آشپزخانه ی خانه های کوچک است . با رنگ سفید می توان در آشپزخانه های کوچک معجزه کرد . رنگ سفید یک فضا را بزرگ تر از آن چیزی که هست نشان میدهد .

بیشتر

تغییر حال و هوای خانه با ایده های رنگی

در دنیای طراحی داخلی ، رنگ کردن نیمه دیوار ها روشی است که در آن دیگر رنگ کردن پروسه ی زمان بر نیست ، رنگ به میزان کمتری استفاده می شود و جذابیت دیوار های تا نیمه رنگ شده از دیوار های تمام رنگ شده بیشتر است

بیشتر

20 انتخاب برای صفحه ی کابینت آشپزخانه شما-بخش اول

امروزه انتخاب صفحه ی کابینت مناسب به تصمیمی دشوار تبدیل شده است. در انتخاب صفحه ی کابینت مناسب دو فاکتور قیمت و زیبایی ظاهری آن و کارکرد آن بسیار مهم است . انتخاب یک صفحه ی کابینت مناسب اولین و مهم ترین گام در تغییر حال و هوای آشپزخانه است .یک صفحه ی کابینت مناسب آشپزخانه ی شما را زیباتر و دلپذیرتر می سازد .

بیشتر