سمباده سیا

7241 siacarbon

مشخصات محصول
سنگدانه: الماس
روکش: پردازش ویژه
پیوند: رزین های مصنوعی
پشتوانه: پارچه
طیف سنگریزه: K80، K120، K180، K240، K320، K500