سمباده سیا

6120 siavlies speed

برای سمباده  کاری سریع و منسجم

- الگوی سمباده ی منسجم
- بسیار انعطاف پذیر، ایده آل برای قسمت های غیر قابل  دسترسی
- دارای دوام طولانی به خاطر روکش سنگ متراکم
- می تواند به صورت مرطوب یا خشک استفاده می شود