سمباده سیا

سمباده های فومی

پدهای سمباده ای  فومی در وسیع ترین طیف اشکال و درجات، برای سمباده زنی دقیق بر روی چوب، پر کننده ها، رنگ، و لاک الکل .