آلبین کراس

(C02.20)فرز مخصوص مثلث کنج وی گروو

AK-8G - دستگاه گوشه زن دستی

AKB15.8 هیتر 1500 در 800 میلی متر

AK-HYSP40 -پرس هیدرولیک 40 تن

AK-O-360 قالب پرس روشویی مدل

AK-O-462 قالب پرس روشویی مدل

AK-O-520 قالب پرس روشویی مدل

AK-TSM - میز سنباده

AKV 800 - توپی سری جلو

AKV 800 - توپی قرنیز

AKV 800 - دستگاه وی گروو

BEPO اره برش افقی جهت روشویی

فرز قاشقی C03.3 قرنیز

فرز قاشقی C03.6 قرنیز

فرز قاشقی C03.7 قرنیز

فرز قاشقی C03.8 قرنیز

C09.1 فرز مخصوص در آوردن کف قرنیز

QUADMASTER موتور پوست

تیغ هلال قرنیز - 6 عدد ست کامل می شود

تیغ اره C92.1 _ قطر 200 mm

تیغ اره C92.1 _ قطر 300 mm

تیغ سر جلو

تیغ قرنیز

جعبه کلی ابزار با تمام متعلغات

ست کامل موتور پوست بادی Mirka

سمباده با قطر 375 میلی متری

سمباده با قطر 375 میلی متری با گرید 320 600

فرز C09.1 مخصوص شیار پشت قرنیز

فرز مخصوص جای آب روشویی C18.4 , C18.5

فرزبرشکاری C02.12

فرزبلبرینگی مخصوص پرداخت لبه C04.4