اخبار

مقاومت شدید استارون در برابر حرارت

توانایی منحصر به فردِ مقاومت شدید در برابر آتش

استارون، با توانایی منحصر به فردِ مقاومت شدید در برابر آتش، موفق به کسب گواهینامه رسمی برای استفاده از این متریال در سقف ساختمان ها شده است 

استارون یکی از محدود متریال هایی است که تا کنون موفق به کسب این گواهینامه تخصصی و منحصر به فرد شده اند.